Har I en ambition om at forbedre samarbejde i jeres by, øge oplevelsen for besøgende og generelt gøre det at drive virksomhed lokalt i jeres by mere attraktivt?

By- og destinations udvikling er et fleksibelt koncept som anvendes i flere og flere city-foreninger, handelsstandsforeninger og erhvervssammenslutninger.

Konceptet er digitalt funderet og tager afsæt i jeres by. Det handler om at understøtte jeres ambition gennem nytænkende træning, lokal interaktion og ikke mindst gennem lokal forankring.

Setuppet er en sammensmeltning af Retail Akademi, Horece Akademi og med et By-udviklingsmodul på toppen. Kunne I tænke jer en demo, så ræk ud til én i teamet og vi er klar til at hjælpe jer godt på vej.