Hybrid learning

Hybrid learning

Hybrid learning bygger på det bedste fra flere verdener

Hybrid learning eller hybrid træning er en blanding mellem den klassiske face-to-face undervisning, e-læring, gruppearbejde og erfaringsudveksling. Hybrid træning giver nogle unikke muligheder for at sikre, at alle deltagere bliver involveret i undervisningen og udviklingen.

Hybrid træning styrker diversitet og inklusion

Du kan sagtens sammensætte et team ud fra diversitet, men hvis ikke alle har lige meget taletid, misses inklusionen, og så hjælper diversiteten ikke meget.

Det hybride setup består af selvfaciliterende workshops, hvor lederne i små grupper udfordrer hinanden, og hvor vi faciliterer diskussionen. Det giver deltagerne endnu flere perspektiver på deres lederskab og sikrer, at de kommer dybt i diskussionerne og undgår dialoger, hvor vi blot ”stater the obvious”.

Emil Hejlskov

Co-Founder & Managing Partner

Vil du vide mere?

Bliv kontaktet
Sidebar
Lederudviklingen

Lederudvikling tæt på hverdagen

Med hybridtræning kan lederudviklingen rykkes tæt på hverdagen med små 2½ times workshops forstyrrer en hybrid træning ikke mere end et langt møde. Lederne kan derfor komme tilbage til hverdagen og til teamet samme dag.

Hybrid læring er med til at gøre op med, at lederudvikling kan være en byrde for organisationen imens det står på. I stedet bliver lederudvikling, som bygger på hybrid træning, en hjælp i hverdagen. Hybrid læring er en meget fleksibel måde at gennemføre lederudvikling eller generelt udviklingsprogrammer.

Bliv klogere

Det her egner Hybrid Learning sig til

Hybrid læring egner sig til andet end lederudvikling, det egner sig som metode til at diskutere holdninger, forandringer og værdier. Forudsætningen for at hybrid læring kommer til at fungere optimalt, ligger hos deltagerne. Deltagerne skal være modne nok til selv at tage ansvar for workshop og egen læring, og netop derfor anvender vi det oftest i lederudvikling eller udvikling af specialister.

Andre områder, hvor Hybrid Learning egner sig godt, er:

  • Udrulning af nye værdier eller en ny strategi
  • Erfaringsudveksling blandt talenter
  • Udvikling af ledelseskultur og succession planning
  • Vidensdeling på specialistniveau