Artikler

Hvad er pre- og onboarding?


Hvad skal man være opmærksom på, når man laver pre- og onboarding?

Pre- og onboarding er begge vigtige faser i en ansættelsesproces, og det er vigtigt at have et effektivt program for begge dele for at sikre en glat integration for den nye medarbejder og for at øge sandsynligheden for, at de bliver længere i virksomheden.

Ved at digitalisere pre- og onboarding processen, kan virksomheden spare tid og ressourcer, samt sikre en mere ensartet og effektiv proces for alle nye medarbejdere. Det giver også nye medarbejdere mulighed for at selvbetjening og at få adgang til vigtige dokumenter og informationer på egen hånd.

En digitaliseret pre- og onboarding proces kan også hjælpe med at øge medarbejdernes engagement og motivation fra starten, da det giver dem mulighed for at føle sig mere involveret i processen.

En anden fordel ved at digitalisere pre- og onboarding processen er, at det giver virksomheden mulighed for at spore og måle resultaterne, så man kan se hvordan processen kan forbedres og hvilke dele der fungerer godt.

I alt kan digitalisering af pre- og onboarding processen hjælpe med at øge effektiviteten, spare tid og ressourcer, øge medarbejdernes engagement og motivation og give virksomheden mulighed for at spore og forbedre processen.

Hvilke ting skal man skal huske at få med i et pre- og onboarding forløb?

 • Introduktion til virksomheden: Det er vigtigt at give den nye medarbejder en god forståelse af virksomhedens værdier, mission, kultur og historie.
 • Formelle dokumenter: Den nye medarbejder skal underskrive formelle dokumenter, såsom ansættelseskontrakt, arbejdstilladelse og ansættelsesvilkår.
 • Orientering om arbejdspladsen: Det er vigtigt at give den nye medarbejder en rundvisning og orientering om arbejdspladsen, herunder faciliteter og praktiske oplysninger som f.eks adgangskort, parkering og kantine.
 • Introduktion til kollegaer og ledelse: Det er vigtigt at give den nye medarbejder mulighed for at møde og networke med kollegaer og ledelse for at skabe et godt socialt netværk på arbejdspladsen.
 • Træning og uddannelse: Det er vigtigt at give den nye medarbejder den nødvendige træning og uddannelse for at kunne udføre deres arbejdsopgaver effektivt.
 • IT-systemer og værktøjer: Det er vigtigt at give den nye medarbejder træning i at bruge de IT-systemer og værktøjer, som de skal bruge i deres arbejde.
 • Målsætninger og forventninger: Det er vigtigt at give den nye medarbejder klare målsætninger og forventninger for deres rolle og ansvar i virksomheden.
 • Feedback og evaluering: Det er vigtigt at give den nye medarbejder feedback og evaluering løbende for at sikre, at de får den nødvendige støtte og vejledning for at trives og udvikle sig i deres nye rolle.

Pre- og onboarding til den offentlige sektor

Pre- og onboarding i den offentlige sektor kan variere en smule fra andre brancher, da der er flere specifikke regler og retningslinjer, som skal overholdes. Derudover kan der være flere formelle processer, som skal følges, såsom godkendelse af ansættelse og screeningsprocedurer.

I pre-onboarding fasen, vil den nye medarbejder typisk modtage en detaljeret beskrivelse af deres rolle og ansvar, samt information om arbejdspladsen og kollegaer. De vil også få information om deres løn- og ansættelsesvilkår, inklusive pension og sygedagpenge.

Under onboarding processen, vil den nye medarbejder gennemgå en række formelle træninger og certifikater, som er påkrævet for at kunne udføre deres arbejdsopgaver i den offentlige sektor. Dette kan omfatte træning i regler og retningslinjer, sikkerhedsprocedurer og etiske standarder.

En anden vigtig del af onboarding i den offentlige sektor er at give den nye medarbejder en god introduktion til deres kollegaer og ledelse, samt introduktion til deres arbejdsplads og IT-systemer.

Det er vigtigt for den offentlige sektor at sikre, at den nye medarbejder er godt forberedt til at udføre deres arbejdsopgaver og overholder regler og retningslinjer, således at de kan tjene borgerne på den bedst mulige måde. Derfor er det vigtigt at have et grundigt og effektivt pre- og onboarding program i den offentlige sektor.

Sådan udvikles og etableres et pre- og onboarding program?

Udvikling og etablering af et pre- og onboarding program kan omfatte følgende trin:

 1. Analyse af nuværende processer: Det første skridt er at analysere nuværende pre- og onboarding processer for at identificere eventuelle problemer eller ineffektiviteter. Dette kan omfatte at undersøge nuværende træningsprogrammer, formelle dokumenter og introduktioner til arbejdspladsen og kollegaer.
 2. Definer mål og succeskriterier: Det næste skridt er at definere mål og succeskriterier for pre- og onboarding programmet. Det kan omfatte mål om at øge medarbejdernes engagement og motivation, reducere omkostninger og øge medarbejdernes effektivitet.
 3. Design programmet: Herefter er det tid til at designe pre- og onboarding programmet. Dette kan omfatte at udvikle træningsprogrammer, dokumenter og checklister. Det er vigtigt at sikre, at programmet er tilpasset virksomhedens specifikke kultur, værdier og målsætninger.
 4. Implementering: Når programmet er designet, er det tid til at implementere det. Dette kan omfatte at uddanne medarbejdere, der skal håndtere pre- og onboarding processen, at opdatere IT-systemer og at distribuere dokumenter og information til den nye medarbejder.
 5. Evaluering og justering: Det er vigtigt at evaluere pre- og onboarding programmet regelmæssigt for at sikre, at det fungerer som forventet og for at identificere eventuelle problemer eller områder, der skal justeres.
 6. Continous improvement: Det er vigtigt at fortsætte med at forbedre programmet løbende for at sikre, at det forbliver relevant og effektivt. Dette kan omfatte at tilpasse programmet til ændringer i virksomhedens kultur eller målsætninger og at integrere nye teknologier eller metoder.

 

Hvor lang tid tager det at lave et pre- og onboarding forløb og hvad der kan være årsagen til at det tager lang tid at udvikle

Det kan gå hurtigt at lave et pre- og onboarding forløb i nogle tilfælde, fordi virksomheden allerede har etableret processer og rutiner i forhold til ansættelse og integration af nye medarbejdere. Hvis virksomheden har et godt system for at håndtere ansættelse og har etableret et effektivt onboarding program, kan det være relativt nemt at tilpasse det til nye ansatte.

Det kan tage lang tid at udvikle et pre- og onboarding program, hvis virksomheden ikke har etableret et system for ansættelse og onboarding. Hvis der ikke er en fast proces for ansættelse og onboarding, kan det tage tid at analysere nuværende processer, definere mål og succeskriterier, designe og implementere programmet.

Det kan også tage lang tid at udvikle et pre- og onboarding program, hvis virksomheden har mange forskellige afdelinger eller en kompleks organisering, som skal tages hensyn til i programmet. Det kan også tage tid at få godkendelse af programmet fra ledelsen eller andre relevante afdelinger.

En anden faktor, der kan gøre det tager lang tid at udvikle et pre- og onboarding program, er mangel på ressourcer eller dedikerede medarbejdere til at arbejde med projektet.

Igen er det vigtigt at understrege at det er afgørende at have et godt pre- og onboarding program for at sikre en glat integration for den nye medarbejder og for at øge sandsynligheden for, at de bliver længere i virksomheden. Derfor er det vigtigt at allokere nødvendige ressourcer og tid til at udvikle et effektivt program.

Sådan vælger I den rigtige samarbejdspartner, når I skal udvikle en pre- og onboardingprogram

Når man vælger en udbyder til at udvikle og implementere ens pre- og onboarding program, er det vigtigt at tage følgende faktorer i betragtning:

 • Erfaring: Det er vigtigt at vælge en udbyder, der har erfaring med at udvikle og implementere pre- og onboarding programmer for virksomheder i lignende brancher og størrelse.
 • Tilpasning: Det er vigtigt at vælge en udbyder, der er i stand til at tilpasse pre- og onboarding programmet til virksomhedens specifikke kultur, værdier og målsætninger.
 • Teknologi: Det er vigtigt at vælge en udbyder, der har erfaring med at integrere teknologi i pre- og onboarding processen, for eksempel ved hjælp af selvbetjeningsportaler eller træningsværktøjer.
 • Support og service: Det er vigtigt at vælge en udbyder, der tilbyder god kundeservice og support efter implementeringen. Det er vigtigt at have en dedikeret kontaktperson, der kan hjælpe med eventuelle spørgsmål eller problemer, der måtte opstå.
 • Referencer og testimonials: Det er vigtigt at undersøge referencer og testimonials fra andre virksomheder, der har brugt udbyderens tjenester. Dette kan give et indblik i kvaliteten af ​​deres arbejde og evnen til at levere et effektivt pre- og onboarding program.
 • Pris og fleksibilitet: Det er vigtigt at vælge en udbyder, der passer ind i virksomhedens budget og er fleksibel i forhold til at tilpasse sig virksomhedens specifikke behov.

Ved at tage disse faktorer i betragtning, kan virksomheden vælge en udbyder, der er i stand til at levere et effektivt pre- og onboarding program, der passer til virksomhedens specifikke kultur, værdier og målsætninger. Dette kan hjælpe med at sikre en glat integration for den nye medarbejder og øge sandsynligheden for, at de bliver længere i virksomheden.

Sidebar