CSR

Bæredygtig uddannelse

FREMTIDENS UDDANNELSE SKAL OGSÅ VÆRE BÆREDYGTIG

Hvad betyder det at arbejde med bæredygtig uddannelsen? Risikoen for greenwashing netop her er stor, så lad os beskrive de principper vi arbejder med, for en mere bæredygtig uddannelsestilgang.

Det vigtigste element er at sikre et uddannelsesflow som virker.

Ofte er det svært at måle effekten kursusdage og corporate uddannelsesforløb, det skyldes at uddannelserne ofte er designet efter gamle og ineffektive principper med heldagsundervisning i konferencecentre. Ved at udfordre læringsdesignet skal vi gentænke hvad vi gør, hvordan og hvornår.

Hør mere

Emil Hejlskov

Co-Founder & Managing Partner

Vil du vide mere?

Bliv kontaktet
Sidebar
Minimering af rejseomkostninger

Vi skal bruge vores ressourcer rigtigt

Meget af den vidensoverførsel som foregår i klasselokalerne, kan med fordel gennemføres digitalt. Det sikrer at rejsetiden og transportomkostningerne minimeres. Det giver flere fordele:

  • Træningen kan ske på arbejdet
  • Driften bliver ikke presset
  • Forplejning minimeres
  • Transportomkostninger nedbringes

 

Internt fokus på bæredygtighed

Vi gør det selv

Internt i Institut for Læringsdesign arbejder vi også aktivt med initiativer til en mere bæredygtig hverdag.

For os er det meget andet en klimavenlige initiativer, det handler også om at skabe løsninger som kan genbruges. Tænke smartere i vores udvikling og bruge de teknologier som er til rådighed og som kan hjælpe os til en mere effektiv hverdag.