Viden om AMU, VEU, SVU og AU

Godkendt og akkrediteret uddannelse

Efteruddan jeres arbejdsstyrke

Det er godt for både jeres medarbejdere og for jeres økonomi at efteruddanne jeres arbejdsstyrke. Udover at efteruddannelse hjælper til at fastholde jeres medarbejdere i længere tid og samtidig hjælper til at øge den enkelte medarbejders produktivitet, så har vi i Danmark et ret unikt uddannelsessystem.

For god ordens skyld oplyser vi, at vi hos Institut for Læringsdesign ikke kan udbyde arbejdsmarkedsuddannelser eller tildele deltagere en akkrediteret uddannelse. Dette kan kun gøres af de godkendte offentlige skoler. Alligevel vælger mange af vores kunder en løsning, hvor en offentligt godkendt skole er en del af løsningen, og det i denne sammenhæng er skolen, som står for selve uddannelsen.

Hvilke fordele er der med arbejdsmarkedsefteruddannelse?

Når du uddanner i samarbejde med en godkendt skole, kan du søge om godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. Godtgørelsen varierer fra uddannelse til uddannelse og er samtidigt også afhængig af, om det fx er en AMU-uddannelse, Akademi-uddannelse eller en diplomuddannelse.

Refusionens formål er at dække tabt arbejdsfortjeneste, så der er mulighed for fx at kalde en vikar ind i forbindelse med efteruddannelse af arbejdsstyrken. Refusionen tildeles alene arbejdsgiveren i forbindelse med afvikling af erhvervsrettede uddannelsesforløb.

Læs mere herunder om de forskellige uddannelsesmuligheder.

Emil Hejlskov

Co-Founder & Managing Partner

Vil du vide mere?

Bliv kontaktet
Sidebar
AMU-uddannelser

Arbejdsmarkedsuddannelser

Arbejdsmarkedsuddannelser er især rettet mod ufaglærte og faglærte. Undervisningen er både praktisk og teoretisk og kan være tilrettelagt på fuldtid, deltid eller som et dynamisk online forløb.

AMU består af korterevarende kurser, som man kan tage enkeltvis eller stykke sammen efter behov. På den måde kan de passe sammen med et arbejde.

Alle kurserne er kompetencegivende, og nogle af dem giver merit til erhvervsuddannelserne. Man får et uddannelsesbevis for hvert kursus, man gennemfører.

Ved gennemførsel af AMU-uddannelsesforløb, kan der søges om VEU-godtgørelse.

VEU-satsen i 2022 udgør 120,68 kr. pr. time svarende til 4.465,16 for én uge eller et 5 dages undervisningsforløb fordelt over en længere periode.

Læs mere om VEU-godtgørelse her: UddannelsesGuiden

Bliv klogere

VEU tjekskema

  • Medarbejder har været ansat i virksomheden med CVR-nummer i min. 14 dage 
  • Medarbejder er ansat i virksomheden under hele uddannelsesforløbet 
  • Medarbejder har dansk CPR-nummer 
  • Medarbejder får i uddannelsestimerne min. dagpengesats (kr. 120,68, gældende i 2022) 
  • Medarbejder har ikke bestået en videregående uddannelse (fx afsluttet en professionsbachelor eller højere uddannelse) 
  • Medarbejder skal som min. modtage løn for den tid uddannelse tager i perioden (dog højest 37 timer om ugen) 
  • Medarbejder må ikke modtage anden offentlig ydelse 
  • Medarbejder, der i virksomheden er på elevkontrakt, skal sikres at uddannelsens pensum ikke er af samme pensum som Academy 
  • Medarbejder deltager på uddannelsen i sin arbejdstid 

Hvis medarbejderen lever op til ovenstående, kvalificeres de som udgangspunkt til VEU godtgørelse. Det er dog ikke garanteret at medarbejderen opnår VEU, da dette godkendes individuelt ved VEU ansøgning. 

Akademiuddannelser

Akademiuddannelser

Akademiuddannelser er videregående uddannelser, man kan tage på deltid. Akademiuddannelserne give normalt 5 eller 10 ECTS point.

Uddannelserne henvender sig til voksne med erhvervserfaring. Er dine medarbejdere faglært, kan de videreuddanne sig til akademiniveau. Har de allerede en erhvervsakademiuddannelse, kan de specialisere eller ajourføre sig fagligt med enkelte moduler.

Læs mere om akademieruddannelser her: UddannelsesGuiden

Statens voksenuddannelsesstøtte

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft.

Læs mere om SVU her: Uddannelses- og forskningsstyrelsen

Hør mere

Udbetaling og konkrete forespørgsler

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) administrerer refusions- og tilskudsordninger for arbejdsgivere og erhvervsskoler. Det er blandt andre lønrefusion, befordringsudgifter og præmie for praktikaftaler.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) administreres af ATP Koncernen.

Du kan læse mere om AUB her: AUB

 

Uddannelsesstøtte for efteruddannelse i det offentligt

Der er flere muligheder for at få økonomisk støtte til både kurser og uddannelser, når I kompetenceudvikler i arbejdsmæssige sammenhænge. Det er individuelt, hvilke former for støtte og tilskud du kan opnå afhængigt af overenskomst og arbejdsposition.

 

Hvor mange penge I kan søge, og til hvilke typer kurser, handler om, hvad aftalen er i lige netop jeres overenskomst. I kan derfor tage fat i jeres tillidsrepræsentant, fagforeningen eller brancheforeningen for at få svar på hvilke støttemuligheder I netop har.

Kompetencefonde for offentlig ansatte:

For kommunalt kommunalt ansatte: https://denkommunalekompetencefond.dk

For regionalt ansatte: http://www.denregionalekompetencefond.dk/

For statsansatte: http://www.denstatsligekompetencefond.dk/